Δικαίωμα υπαναχώρησης

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθ. 64 Νομοθετικό Διάταγμα αρ. 206/2005, εάν ο Πελάτης είναι καταναλωτής (δηλαδή φυσικό πρόσωπο που αγοράζει τα αγαθά για σκοπούς άσχετους με οποιαδήποτε επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα που ασκείται ή δεν πραγματοποιεί την αγορά αναφέροντας αριθμό ΦΠΑ στη φόρμα παραγγελίας), έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς την ανάγκη παροχής εξηγήσεων και χωρίς καμία κύρωση, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω,

Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο Πελάτης πρέπει να στείλει σχετική ανακοίνωση εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών. Αυτή η επικοινωνία πρέπει πάντα να αποστέλλεται εντός της προαναφερθείσας περιόδου των δεκατεσσάρων ημερών, με επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, φαξ ή e-mail, στην ακόλουθη διεύθυνση: Flli Sorbello Trucks srl ss114 km 70,942 Riposto 95018 ( CT ) fax: 095/964638 email: πληροφορίες @mondoporter.com

Ο Πελάτης πρέπει να στείλει το προϊόν προσεκτικά συσκευασμένο στην αρχική του συσκευασία, αποφεύγοντας να το καταστρέψει με αυτοκόλλητες ετικέτες ή άλλα και με όλα όσα περιέχονται αρχικά, στην ακόλουθη διεύθυνση: Flli Sorbello Trucks srl ss114 km 70.942 Riposto 95018 (CT) . Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των εμπορευμάτων επιβαρύνουν τον πελάτη. Η αποστολή από τον Πελάτη πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ειδοποίηση της υπαναχώρησης. Η αποστολή γίνεται με ευθύνη και κίνδυνο του Πελάτη. Με την παραλαβή των εμπορευμάτων θα ελεγχθεί η ακεραιότητά τους και θα επιστραφεί στον Πελάτη το ποσό του προϊόντος που αγοράστηκε. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ειδοποίηση της υπαναχώρησης, με την επιφύλαξη της μη παραλαβής του επιστρεφόμενου προϊόντος. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί να ασκηθεί μόνο όσον αφορά το προϊόν που αγοράστηκε στο σύνολό του. δεν είναι δυνατή η άσκηση υπαναχώρησης μόνο σε μέρος του αγορασμένου προϊόντος. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί σε σχέση με οπτικοακουστικά προϊόντα ή σφραγισμένο λογισμικό υπολογιστή (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με υλικό υλικού), μετά το άνοιγμα, καθώς και για την παράδοση αγαθών κατά μέτρα ή σαφώς εξατομικευμένα ή τα οποία, από τη φύση τους, δεν μπορεί να επιστραφούν ή ενδέχεται να καταστραφούν ή να λήξουν γρήγορα. Το αγορασμένο προϊόν πρέπει να επιστραφεί άθικτο και στην αρχική του συσκευασία, πλήρες σε όλα τα μέρη του (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και τυχόν τεκμηρίωσης και αξεσουάρ: εγχειρίδια, καλώδια κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αποφεύγεται η επικόλληση ετικετών ή αυτοκόλλητων ταινιών απευθείας στην αρχική συσκευασία του προϊόντος. Σε περίπτωση ζημιάς στα εμπορεύματα κατά τη μεταφορά, ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί για το περιστατικό ώστε να επιτρέψει στον Πελάτη να εγείρει μια διαφωνία κατά του ταχυμεταφορέα της επιλογής του και να λάβει επιστροφή της αξίας του προϊόντος (εφόσον είναι ασφαλισμένο από τον Πελάτη).

Το δικαίωμα υπαναχώρησης χάνεται σε περίπτωση ελαττώματος στην ουσιαστική ακεραιότητα των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων, και επομένως ως παράδειγμα σε περίπτωση: i) έλλειψης της αρχικής εξωτερικής ή/και εσωτερικής συσκευασίας. ii) απουσία αναπόσπαστων στοιχείων του προϊόντος. iii) ζημιά στο προϊόν για λόγους άλλους από τη μεταφορά του· iv) μη φυσιολογική κατάσταση διατήρησης. Σε περίπτωση κατάπτωσης του δικαιώματος υπαναχώρησης του Πελάτη, μετά από εξουσιοδότηση το αγορασμένο προϊόν θα επιστραφεί στον Πελάτη, επιβαρύνοντας τον ίδιο τα έξοδα αποστολής.