ΤΙΜΕΣ

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Για την απόκτηση της έκδοσης του τιμολογίου, είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ η παραγγελία να παραληφθεί πλήρης με τον ΑΦΜ και τον ΑΦΜ.

Εναλλακτικά θα εκδοθεί απόδειξη .

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η πληρωμή μπορεί να γίνει από

- PayPal

- Πιστωτική κάρτα 

- Τραπεζικό έμβασμα

- Αντικαταβολή.

Τα άρθρα μιας παραγγελίας που δεν επιβεβαιώνονται με την πληρωμή, δεν θα κρατηθούν, θα κρατηθούν ή θα παρακρατηθούν.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ι

Οι παραγγελίες που επιβεβαιώνονται με πληρωμή διεκπεραιώνονται εντός 24 ωρών (εκτός εξαιρέσεων).

Οι αποστολές ταξιδεύουν από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός αργιών.

Το κόστος μεταφοράς ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο της αποστολής που επιλέγεται και τον τόπο παράδοσης. Το ύψος των εξόδων είναι επίσης μεταβλητό ανάλογα με το βάρος, την ποσότητα και το μέγεθος των δεμάτων (δέματα).

Οι ταχυμεταφορές που χρησιμοποιούνται είναι SDA, GLS, BRT. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ άλλους ταχυμεταφορείς.

Για αποστολές στο εξωτερικό (εκτός Ιταλίας) επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε μια εκτίμηση κόστους. Οι «χρόνοι παράδοσης» αναφέρονται πάντα στους μέγιστους χρόνους προετοιμασίας και παράδοσης της παραγγελίας στον courier και ποτέ δεν περιλαμβάνουν τους χρόνους μεταφοράς που ποικίλλουν ανάλογα με την επιλογή και τον τύπο αποστολής.

Οι εκτιμώμενοι χρόνοι για την άφιξη της παραγγελίας σε έναν προορισμό είναι το άθροισμα των χρόνων παράδοσης μας και των χρόνων μεταφοράς του courier.

Λόγω ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων περιστάσεων, δεν θα φέρουμε ευθύνη για την καθυστέρηση ή/και τη μη παράδοση των προϊόντων που αποστέλλονται.

Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με κίνδυνο και κίνδυνο του πελάτη, καθώς δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για μη παράδοση ή μερική ή ολική ζημιά στο δέμα.

Η ευθύνη μας λήγει όταν ο Courier παραληφθεί ή γίνει αποδεκτός από το Ταχυδρομείο Αναχώρησης. Επομένως, η απώλεια και/ή η ζημιά πρέπει να αποδοθούν στον μεταφορέα. Ο Πελάτης ΜΠΟΡΕΙ να ζητήσει ασφαλιστική κάλυψη για απώλεια ή/και ζημιά στο δέμα. Σε αυτή την περίπτωση, το επιπλέον κόστος θα προστεθεί στα έξοδα μεταφοράς που χρεώνονται στον πελάτη.

Η επιλογή του τύπου αποστολής ΠΡΕΠΕΙ να είναι η κατάλληλη για το είδος της ποσότητας των εμπορευμάτων που έχει αγοραστεί

Για ΠΙΘΑΝΕΣ Επιλογές του τύπου αποστολής που δεν είναι κατάλληλο για αγορά  από τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν, η Flli Sorbello Trucks srl θα παρέχει όλες τις απαραίτητες διορθώσεις που θα αναφερθούν στον αγοραστή. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει και να αποδεχτεί τις αλλαγές που έγιναν, διαφορετικά η παραγγελία θα απορριφθεί.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΚΑΘΕ παραγγελία που γίνεται ελέγχεται από την Flli Sorbello Trucks srl και στη συνέχεια θα εγκριθεί ή θα διορθωθεί. Σε περίπτωση που η Παραγγελία εγκριθεί, θα προχωρήσει η Προετοιμασία και Αποστολή της Παραγγελίας. Σε περίπτωση που η παραγγελία είναι σωστή, θα αναφερθεί στον αγοραστή. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει και να αποδεχτεί τις αλλαγές που έγιναν, διαφορετικά η παραγγελία θα απορριφθεί.

Καμία Παραλλαγή Θα είναι δυνατή ΜΕΤΑ την ΙΔΙΑ την έκδοση του Τιμολογίου. Ο Πελάτης ΜΠΟΡΕΙ να αγοράσει τα προϊόντα στον Ηλεκτρονικό κατάλογο Mondo Porte r κατά τη στιγμή της αποστολής της παραγγελίας. 

Η Flli Sorbello Trucks srl διατηρεί τη δυνατότητα, μετά την παραλαβή της παραγγελίας, να ΕΛΕΓΞΕΙ τη Διαθεσιμότητα των Αγαθών και, σε αντίθετη περίπτωση, να ειδοποιήσει εγκαίρως τη μη αποδοχή της παραγγελίας που απεστάλη.

Καμία ευθύνη δεν μπορεί να αποδοθεί στην Flli Sorbello Trucks srl . Η σωστή παραλαβή της παραγγελίας επιβεβαιώνεται από την Flli Sorbello Trucks srl μέσω μιας απάντησης μέσω e-mail, παρακαλούμε επιλέξτε μία από τη διεύθυνση e-mail που κοινοποιήθηκε από τον Πελάτη.

Αυτό το Μήνυμα Επιβεβαίωσης θα προτείνει εκ νέου όλα τα δεδομένα που εισήγαγε ο Πελάτης ο οποίος αναλαμβάνει να επαληθεύσει την ορθότητά τους και να κοινοποιήσει αμέσως τυχόν διορθώσεις. Στη συνέχεια, η Flli Sorbello Trucks srl , αφού επαληθεύσει τη Διαθεσιμότητα των Αγαθών και την ακρίβεια των Δεδομένων Πελάτη, θα αποστείλει την αποδοχή της Σύμβασης μέσω e-mail. Η σύμβαση που ορίζεται μεταξύ του Πελάτη και της Flli Sorbello TRUCKS SRL θα θεωρείται ότι έχει συναφθεί μόνο ΜΕΤΑ την αποστολή του e-mail αποδοχής της σύμβασης από την Flli Sorbello Trucks srl

Κάνοντας μια παραγγελία στον ιστότοπο της Mondo Porter , ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει διαβάσει τους Όρους Πώλησης, τους Προτεινόμενους Τρόπους Πληρωμής και Ολόκληρη τη Διαδικασία Αγοράς.

Με ρητή αναφορά στο νομοθετικό διάταγμα 206/05 για τον Κώδικα Καταναλωτή, ο Πελάτης θα λάβει, μέσω e-mail, όλες τις προαναφερθείσες ενδείξεις που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση του πωλητή, τις οποίες ο Πελάτης πρέπει να διατηρεί μαζί με το e-mail αποδοχής της Σύμβασης.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Σύμφωνα με το άρθ. 64 του Ν.Δ. 206/2005 , εάν ο Πελάτης είναι Καταναλωτής (δηλαδή Φυσικό Πρόσωπο που αγοράζει τα Αγαθά για σκοπούς άσχετους με οποιαδήποτε Επιχειρηματική ή Επαγγελματική Δραστηριότητα που ασκείται ή δεν πραγματοποιεί την αγορά αναφέροντας στη φόρμα παραγγελίας Αριθμός ΦΠΑ), έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς την ανάγκη ΠΑΡΟΧΗΣ εξηγήσεων και χωρίς καμία ποινή, εκτός όπως αναφέρεται παρακάτω,

Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο πελάτης πρέπει να ΣΤΕΙΛΕΙ σχετική ανακοίνωση, εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών. Αυτή η ανακοίνωση πρέπει να επιλέγεται πάντα εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των δεκατεσσάρων ημερών, μέσω επιλεγμένης επιστολής ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, φαξ ή e-mail, στην ακόλουθη διεύθυνση: Kefa srls - via antonio gramsci 68/70/72- giarre 95014 CT

Ο Πελάτης ΠΡΕΠΕΙ να στείλει το προϊόν προσεκτικά συσκευασμένο στην αρχική του συσκευασία, αποφεύγοντας να το καταστρέψει με αυτοκόλλητες ετικέτες ή άλλη και με όλα όσα περιέχονται αρχικά, στην ακόλουθη διεύθυνση: Kefa srls - via antonio gramsci 68/70/72- giarre 95014 CT . Τα διαθέσιμα ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ για την επιστροφή των εμπορευμάτων είναι ευθύνη του πελάτη. η αποστολή από τον πελάτη ΠΡΕΠΕΙ να πραγματοποιηθεί εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ειδοποίηση της υπαναχώρησης. Η αποστολή γίνεται με ευθύνη και κίνδυνο του πελάτη. Με την παραλαβή των εμπορευμάτων θα επαληθευτεί η ακεραιότητά τους και θα επιστραφεί στον πελάτη το ποσό του προϊόντος που αγοράστηκε. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ειδοποίηση της υπαναχώρησης με την επιφύλαξη της μη παραλαβής του επιστρεφόμενου προϊόντος. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει με τον ΙΔΙΟ τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί να ασκηθεί μόνο όσον αφορά το προϊόν που αγοράστηκε στο σύνολό του. Είναι δυνατόν να μην ασκήσετε υπαναχώρηση μόνο σε μέρος του προϊόντος που αγοράσατε. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να ασκηθεί σε σχέση με οπτικοακουστικά προϊόντα ή σφραγισμένο λογισμικό υπολογιστή (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ αυτών που συνδέονται με υλικό υλικού), αφού ανοιχτεί, καθώς και με την προμήθεια κατά παραγγελία ή σαφώς εξατομικευμένων αγαθών ή τα οποία, από τη φύση τους , δεν μπορεί να επιστραφεί ή είναι πιθανό να καταστραφεί ή να λήξει γρήγορα. Το αγορασμένο προϊόν πρέπει να επιστραφεί άθικτο και στην αρχική συσκευασία, πλήρες σε όλα τα μέρη (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ της συσκευασίας και οποιασδήποτε τεκμηρίωσης και αξεσουάρ εξοπλισμού: εγχειρίδια, καλώδια κ.λπ.). Η επικόλληση ετικετών ή αυτοκόλλητων ταινιών απευθείας στην αρχική συσκευασία του προϊόντος θα πρέπει να αποφεύγεται σε όλες τις περιπτώσεις. Σε περίπτωση ζημιάς στα εμπορεύματα κατά τη μεταφορά, τα δεδομένα θα κοινοποιηθούν στον πελάτη του συμβάντος για να μπορέσει ο πελάτης να εγείρει μια διαφωνία κατά του courier που έχει επιλέξει και να λάβει επιστροφή της αξίας του προϊόντος (εάν είναι ασφαλισμένο από τον πελάτη). .

Το δικαίωμα υπαναχώρησης παύει να ισχύει σε περίπτωση ελαττώματος στην ουσιαστική ακεραιότητα των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων, και επομένως ως παράδειγμα σε περίπτωση: i) έλλειψης της εξωτερικής συσκευασίας ή/και της αρχικής εσωτερικής συσκευασίας. ii) Απουσία Στοιχείων Προϊόντος. iii) ζημιά στο προϊόν για λόγους άλλους από τη μεταφορά σας. . iv) μη φυσιολογική κατάσταση διατήρησης Σε περίπτωση κατάπτωσης του δικαιώματος υπαναχώρησης του Πελάτη, ΜΕΤΑ την εξουσιοδότηση, το αγορασμένο προϊόν θα επιστραφεί στον Πελάτη, χρεώνοντας το ίδιο με τα διαθέσιμα Διαθέσιμα διαθέσιμα έξοδα αποστολής.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Τα Προϊόντα παρέχονται με τις Εγγυήσεις των αντίστοιχων Κατασκευαστών, επομένως προορίζονται να λειτουργούν εντός των ορίων και των προδιαγραφών που έχουν καθοριστεί από αυτούς. Ωστόσο, ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ζημιές που προέρχονται από χρήση προϊόντων με Προδιαγραφές και Προϋποθέσεις διαφορετικές από αυτές που καθορίζονται στα αντίστοιχα τεχνικά δελτία δεδομένων και από απειρία του εγκαταστάτη/χρήστη. Άλλες ζημιές δεν θα αναγνωρίζονται εκτός από αυτές που προβλέπονται στα επιμέρους φύλλα Εγγύησης των αντίστοιχων Κατασκευαστών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Kefa srks διαβεβαιώνει τους πελάτες της για ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ με τη νομοθεσία για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που διέπεται από τον κώδικα απορρήτου σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα 196 της 30.06.03 .

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η Kefa srls στο πρόσωπο που κατά καιρούς έχει τη νόμιμη εκπροσώπηση, εκτός εάν οριστεί διαχειριστής σύμφωνα με το άρθ. 29 του Νομοθετικού Διατάγματος αριθμ. 196/2003. Ο Πελάτης, ΚΑΘΕ στιγμή, έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη Συγκατάθεση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων με γραπτή επικοινωνία που θα αποσταλεί στην Kefa srls - μέσω antonio gramsci 68/70/72- giarre 95014 CT ή - direzione.kefa@gmail .com

Στον πελάτη, ο οποίος δηλώνει ότι έλαβε τις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο. 13 και επί των ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ λόγω του ιδίου, κατ' αρθρ. 7 του Ν.Δ. 196/2003 , έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα σας με τον τρόπο που προβλέπεται.

Οι επικοινωνίες μάρκετινγκ (ενημερωτικά δελτία) θα ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΝΤΑΙ μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη, που θα γνωστοποιηθεί μαζί με την εξουσιοδότηση για επεξεργασία και αποστολή, στην κατάλληλη φόρμα εγγραφής στον διαδικτυακό τόπο.